Indien

Pengaflöde mellan branscher leder till nya möjligheter

1:48 min
  • Coronapandemin har inneburit ett digitalt lyft för stora delar av det indiska samhället.
  • "Vissa typer av affärer stänger ner medan det skapas nya möjligheter på andra ställen", säger Pavel Siddique, VD på konsultbolaget Indpro.