coronaviruset

Pengar till inställd festival går till stödåtgärder istället

0:29 min
  • Kultur- och fritidsnämnden i Luleå vill se mer ekonomiskt stöd till föreningslivet och har föreslagit till kommunstyrelsens arbetsutskott att pengarna för årets inställda sensommarfestival istället ska gå till stödåtgärder för att mildra effekterna av coronapandemin.
  • Förslaget bifölls och det innebär att lokala föreningar får cirka 1,5 miljoner kronor.
  • Vidare föreslås även att kultur-och fritidsnämnden får mandat att besluta om festivalen Luleå Live och när den ska genomföras.