Cementa

Per Bolund om lagrådets kritik: En exceptionell situation

1:42 min
  • Lagrådet underkänner regeringens förslag för att tillfälligt underlätta för Cementa att fortsätta bryta kalksten. Förslaget strider mot regeringsformen en del av grundlagen, skriver lagrådet.
  • Vidare kritiserar lagrådet den korta remisstiden endast några dagar, för ett förslag som är komplext både vad gäller miljöfrågor och juridik.
  • ”Där vill jag verkligen påminna om, att det är en exceptionell situation, att Cementa inte hade klarat av att leverera det underlag som krävdes för att få tillstånd. Sen har ju regeringen berett under väldigt hård tidspress och försökt hantera situationen”, säger miljö- och klimatminister Per Bolund (MP).