SJUKVÅRDSKOSTNADER

Personal på SÖS ombads "brainstorma" besparingsförslag

1:56 min
  • Förlossningskliniken på Södersjukhuset måste spara 72 miljoner kronor och nu ombeds anställda komma med besparingsförlag.
  • "Region Stockholm gör en miljardvinst och så ska det sparas pengar på ostmackor och värmekuddar för kvinnor som föder barn", säger barnmorskan Tove Broheden.
  • Verksamhetschefen Maria Sjöstrand säger att de strävar efter att bibehålla patientsäkerheten trots sparkraven.