Skolskjuts

Efter politikernas beslut – personalen säger upp sig i protest

1:56 min
  • Båda skolskjutshandläggarna i Västerås stad har sagt upp sig för att politiker kört över beslut som handläggarna fattat, något VLT var först att rapportera om.
  • Handläggarna beslutade att elever i Rytterne utanför Västerås skulle få skolskjuts till en skola i Dingtuna efter nedläggningen av Ekebyskolan, men politikerna ändrade beslutet och eleverna fick istället skolskjuts till Tegelvikens skola i Kvicksund i Eskilstuna kommun.
  • "Man har tagit andra beslut och kört över oss", säger Annelie Wagner, en av handläggarna som har sagt upp sig.