Covid-19-vaccin

Personer med låg inkomst och utbildning ska prioriteras

2:01 min
  • Vid brist på vaccin ska landets regioner enligt Folkhälsomyndighetens senaste instruktioner inte bara prioritera utifrån ålder utan även utifrån faktorer som låg utbildning och inkomst.
  • Hur det ska gå till är inte helt klart.
  • Enligt statsepidemiolog Anders Tegnell handlar det främst om att jobba aktivt för att nå ut till utsatta grupper och att göra vaccinationen lättillgänglig.

– Det blir naturligtvis väldigt svårt att väga in socioekonomi generellt sett bland till exempel övriga medicinska riskgrupper, så riktigt hur man ska ta sig an det kan jag inte svara på i dagsläget, säger Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare och vaccinsamordnare i Region Skåne.

Han betonar samtidigt att det är en viktig fråga hur vården i Skåne ska nå ut i områden, där det kan finnas en lägre vaccinationstäckning.

Det är i den senaste rekommendationen för prioritering av vaccin som Folkhälsomyndigheten lyfter in socioekonomi som en faktor. Anledningen är att flera studier visat att risken för allvarlig sjukdom och död påverkas av faktorer som till exempel födelseland, kortare utbildning, lägre inkomst och typ av yrke. Vid brist på vaccin ska därför prioriteringar inom fas två, tre och fyra göras inte bara utifrån ålder utan även socioekonomi.

Exakt hur det ska gå till är svårt att få svar på. Enligt statsepidemiolog Anders Tegnell handlar det främst om att jobba aktivt för att nå ut till utsatta grupper.

– Det måste finnas en tillgänglighet så att man kan vaccinera sig även när man bor i de här områdena och att det är lättillgängligt, säger Anders Tegnell.

Anledningen är att det annars finns en stor risk för fläckar med låg vaccinationstäckning i olika regioner.

– Där kommer man i så fall ha stora risker att få utbrott längre fram, när stora delar av befolkningen är vaccinerad, säger Anders Tegnell.

I Region Västerbotten kommer prioriteringar vid brist på vaccin främst att göras utifrån ålder, säger vaccinationssamordnaren Ronny Lestander. I övrigt går det bara att jobba med riktad information, säger han.

– Sådana här rekommendationer är alltid svåra när det handlar om grupper, som vi egentligen inte har kontroll på vart de finns eller var gränsen går för att tillhöra en sådan grupp. Det är klart att det är extremt svårt. Det blir ingen prioritering på individnivå utan informationsinsatser för att nå personerna, helt enkelt, säger Ronny Lestander.