Coronapandemin

Personer över 65 kommer kunna boka vaccination på telefon

2:03 min
  • Alla landets regioner kommer erbjuda telefonbokning när den stora gruppen 65 år och äldre börjar vaccineras mot covid-19, det visar en enkät som Ekot gjort.
  • Ett par regioner kommer skicka kallelser med förbokade tider till de allra äldsta, medan Region Uppsala skickar kallelser till samtliga.
  • ”För att vara säkra på att nå alla så får alla en kallelse med en bokad tid”, säger Margareta Öhrvall, vaccinationssamordnare i Region Uppsala.

Osäkerheten har varit stor kring hur äldre ska komma i kontakt med vården när fas två av vaccineringen mot covid-19 drar igång.

Det är då alla från 65 år och uppåt, som inte redan vaccinerats genom hemtjänsten eller på äldreboenden, erbjuds vaccin.

I Ekots enkät svarar nu alla regioner att det kommer att gå att boka tid via telefon, antingen hos en vårdcentral eller, som i vissa regioner, hos en central telefonsupport.

De som får kallelser kommer kunna ringa och boka om tiden.

En lättnad för bland andra Ulla Andersson, 78 år, i Vetlanda.

– Det tycker jag är jättebra, det skulle vara självklart att man får använda telefonen. Det är mycket enklare. Eller att man får en kallelse. Det är många jag känner som bara har telefon.

Och som inte har någon annan möjlighet då?

– Nej, inte att använda datorn själv, inte.

Några regioner kommer ordna så att äldre kan boka en tid via 1177.se utan e-legitimation. Förhoppningen är att fler ska ta hjälp av en anhörig och använda webben, istället för att ringa.

Så gör regionerna Västernorrland, Östergötland, Jönköpings län, Kalmar län och Halland.

Andra regioner, som Västra Götaland, Dalarna och Västmanland, sköter bokningen helt och hållet åt de äldsta, som är i 80-90-årsåldern. De får en förbokad tid, i Västra Götaland på telefon.

Region Uppsala kommer, som enda region i landet, boka en tid åt alla från 65 år och uppåt som ingår i fas två.

– Alla är inte bekväma med dator och för att vara säkra på att nå alla så bokar vi en tid. Man får en kallelse med en bokad tid, säger Margareta Öhrvall, vaccinationssamordnare i Region Uppsala.

Totalt kommer uppåt 70 000 kallelser skickas ut i Uppsala län, och de äldsta kommer få kallelser först. Ombokningar kan göras på ett särskilt telefonnummer eller med e-legitimation på webben.

– Det är klart det finns en risk att vissa inte bokar av, och att vi då har en obokad tid, men den risken bedömer vi att vi är beredda att ta.

Får man betala patientavgift om man inte dyker upp?

– Nej, vaccinationen är ju gratis.

Bland de regioner som låter invånarna boka tid själva kommer de flesta öppna upp bokningen för olika åldersgrupper i taget, så att de äldsta får chans att boka tid först.

De flesta kommer få ett brev hem, med information om hur bokningen går till.

Men Region Gotland och Region Örebro län informerar via lokala medier istället.

Region Gotland, som redan är igång med fas 2, har bland annat låtit sända ut myndighetsmeddelanden i lokalradion P4 Gotland, där äldre över 80 år uppmanats att boka vaccination på sin vårdcentral.

På Gotland har nu 60 procent av alla från 80 år och uppåt vaccinerats mot covid-19, enligt regionens vaccinationssamordnare Christine Senter.

– Gotlänningar är väldigt bra på att hålla sig uppdaterade via radio och tidning, och med myndighetsmeddelanden kan vi nå en stor del av den gotländska befolkningen. Vaccinet kommer in med kort varsel så att skicka ut brev, risken är att när det brevet kommer fram, då är informationen redan inaktuell, säger Christine Senter.