RAPPORT

Personer som säljer sex ofta våldsutsatta

2:00 min
  • Personer som säljer sex löper stor risk att utsätts för våld, filmas mot sin vilja och pressas att utföra sexuella handlingar de inte vill.
  • Det visar kartläggningen av prostitutionen i Sverige som Jämställdhetsmyndigheten presenterade idag.
  • Av rapporten framgår också att det är få brottsutsatta som polisanmäler, ofta på grund av upplevda brister i bemötandet.