Forskning

Pilotstudie: Terapi hjälper sexköpare sluta

1:58 min
  • Det behövs mer forskning kring den behandling som ges till sexköpare i Sverige anser både forskare myndigheter.
  • Enligt en ny pilotstudie i Göteborg uppger de män som deltagit att behandling hjälpt dem att sluta.
  • "Den vanligaste frågan är: Hjälp mig förstå varför jag gör som jag gör", säger kuratorn Maia Strufve.

Syftet med studien har varit att kartlägga dels behandlingsmetoder, dels hur männen upplevt stödet som de fått på den kommunala KAST-mottagningen i Göteborg, där KAST står för Köpare av sexuella tjänster.

– De mår bättre, de har minskat sina sexuella beteenden och de säger själva att de slutat köpa sexuella tjänster, säger Jenny  Rangmar, forskare vid FoU i Väst, som är en kommunal forsknings- och utvecklingsavdelning i Göteborgsregionen.

Männen i studien uppger också att de komma tillrätta med andra problematiska sexuella beteenden som exempelvis tvångsmässigt porrsurfande.

– Det har ju gett mig väldigt mycket, de här samtalen. Jag känner ändå att jag lyckats rycka upp mig och ta mig ur de värsta delarna av träsket, säger en man i rapporten.

Av studien framgår att de män som medverkat varit med om trauman tidigt i livet och använt sex och sexköp för att dämpa ångest.

– Den vanligaste frågan till oss är: "Hjälp mig förstå varför jag gör som jag gör",  säger kuratorn Maia Strufve.

I studien, som gjorts på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten och länsstyrelsen i Göteborg har närmare 30 män som avslutat eller varit på väg att avsluta sin behandling deltagit. De två behandlarna vid KAST-mottagningen har också intervjuats.

Men underlaget är för litet för att man ska kunna dra generella slutsatser säger forskaren Jenny Rangmar vid FoU i Väst, som är en forsknings- och utvecklingsavdelning i Göteborgsregionen.

– För att vi ska kunna säga att det är så att precis det här sättet att arbeta är det bästa, det är det som vi skulle behöva forska vidare på.

Att som Sverige erbjuda terapi till män som vill sluta köpa sex är i internationellt jämförelse mycket ovanligt och forskningen är begränsad.

I dagsläget är det sju kommuner som erbjuder behandling. För en mer heltäckande bild vill nu bland andra Jämställdhetsmyndigheten att en bredare studie görs uppger Jenny Rangmar.

– Och inkludera alla KAST-mottagningar som finns i Sverige för att få en stor undersökningsgrupp.