delningsekonomi

Pizzaugnar i Kanada visar hur vi kan dela på mer saker

1:59 min

Med fler lokaler och platser att mötas på skulle det gå lättare för fler personer att dela grejer med varandra och därmed också göra en insats för miljön, menar hållbarhetsforskaren Karin Bradley på KTH.

Ett sätt att minska på konsumtionen och spara på jordens resurser är att dela saker med varandra.

Men för att delandet ska kunna öka behöver samhället erbjuda lokaler och platser där det går lätt att genomföra, säger hållbarhetsforskaren Karin Bradley vid Kungliga tekniska högskolan, KTH, i Stockholm.

– Jag tror att det är viktigt att det finns en infrastruktur som underlättar för delande. Nu är det annars krångligt för många, det lättaste är att köpa och äga enskilt.

Det handlar om hur själva samhällsstrukturen med gator, hus, torg och parker kan bli mer delarvänlig, förklarar Karin Bradley.

– Biblioteken är naturligtvis jättebra. Men i många städer har man utvecklat det här, ibland med bas i ett bibliotek, till att göra ett stort delandehus. Du kan gå dit och låna symaskiner, du kan skapa musik, du kan gå dit och bara vila och så vidare.

Att till exempel Göteborg har så kallade Fixotek tycker hon också är ett intressant exempel på infrastruktur i samhället som underlättar för delande. Dit kan människor komma och reparera saker och dela på både verktyg och kunskap.

Sedan gäller det även att inte dränka människors egna initiativ och idéer i en massa byråkrati och svårnavigerade regler för vad man får göra i det offentliga rummet, menar hon. I Kanada har man till exempel skapat ett lätt och snabbt sätt för föreningar eller kompisgäng att ansöka om att få bygga offentliga ugnar att till exempel baka pizza i.

– Nu har det börjat komma upp att man ska köpa sina egna pizzaugnar. Men det kan du ju ha i en park, säger Karin Bradley.