Natur

Planen: Island ska bli Europas största nationalpark

2:00 min
  • I vår ska isländska Alltinget fatta beslut om att nästan en tredjedel av landet ska bli nationalpark.
  • Området beskrivs som en av de sista, orörda vildmarkerna i Europa med glaciärer och stora kontraster i naturen.
  • Området är obebott men förslaget väcker ändå farhågor om energiutvinningen i området, minskat inflytande hos lokalsamhället och regler som begränsar turismen.