Planerad bränning av skog – samtidigt som det råder stor brandrisk

2:00 min
  • Samtidigt som det råder stor brandrisk i skog och mark, så är det säsong för naturvårdsbränningar – alltså planerad bränning av skog.
  • Utanför Niemisel vid Grundträsket ska det idag brännas fyra hektar av SCA.
  • Hyggesbränning görs för att kunna återplantera skog och naturvärdesbränning för att öka biologisk mångfald. "Väl genomförd bränning är väldigt effektiv", säger Mats Öberg, skötselansvarig Luleå.