NY RAPPORT

Fossila bränslen ökar – långt ifrån att klara klimatmålet

2:00 min
  • Den globala produktionen av fossila bränslen som kol, olja och gas fortsätter att öka trots ländernas åtaganden att minska utsläppen.
  • Enligt en ny rapport från FN och Stockholm Environment Institute är utsläppen från den  planerade produktionen mer än dubbelt så stor än vad som är möjligt om man fortfarande ska klara målet.
  • Måns Nilsson, vd för Stockholm Environment Institute säger att det här blir en knäckfråga för klimatmötet i Glasgow i november.

– Fram till 2030 så planeras det att produceras minst dubbelt så mycket som vi kan ha råd med för att klara Parisåtagandet, säger Måns Nilsson, vd på Stockholm Environment Institute.

I Production Gap Report har de undersökt de planer som finns globalt för utvinning av fossila bränslen och jämfört med FN:s klimatpanels scenarier för att klara Parisavtalets mål att begränsa uppvärmningen.

Till exempel planeras störst ökning av produktion av kol i Indien och Ryssland och av olja och gas i USA och Saudiarabien. Och trots ländernas egna åtaganden och klimatmål så planeras alltså 110 procent större global produktion än vad som är möjligt för att klara 1,5 gradersmålet.

– Ja, det går ju inte ihop. Och de här fossila produktionsplanerna är ju en väldigt stor del av klimatproblematiken i dag.

En stor del av världens utsläpp kommer idag från kol, olja och gas. För att begränsa uppvärmningen till 1,5-grader behöver utsläppen av växthusgaser minska med hälften till 2030. Och sen fortsätta gå ned till nettonoll vid 2050, alltså att de återstående utsläppen kompenseras, enligt FN:s klimatpanel IPCC.

Men globalt har utsläppen av växthusgaser ökat igen i år efter minskningen förra året på grund av pandemin, enligt en rapport från Internationella Energiorganet IEA.

Kurvorna pekar åt fel håll och världens politiker behöver begränsa produktionen av fossila bränslen, säger Måns Nilsson, vd på Stockholm Environment Institute.

– Detta är ett av de största problemen och är en knäckfråga inför klimatförhandlingarna som kommer i Glasgow.

Han anser att länderna bör redovisa hur de ska minska produktionen i de åtaganden som görs enligt Parisavtalet. Avtalet fokuserar på utsläppen av växthusgaser och inte på produktionen av fossila bränslen.

– Det handlar om att få in fossilproduktionen i de nationella klimatplanerna som rapporteras in till de här mötena. Men idag är inte tyvärr fossila bränslen huvud taget nämnda i till exempel Parisavtalet.