SVENSK MILITÄR

Pliktrådet larmar om kollektiva bestraffningar på regemente

1:30 min
  • Kollektiva bestraffningar förekommer inom Skaraborgs regemente, P4. Det visar en granskning som Pliktrådet gjort av förbandet i Skövde.

  • "Det gäller inte hela regementet, problemen är koncentrerade till ett enskilt kompani,", menar Pliktrådets vice ordförande Anton Hanny.

  • Regementet svarar att man efter rapporten blev känd agerat mot de personer som agerat felaktigt mot värnpliktiga.