Trafik

Plötslig ishalka på flera håll det närmaste dygnet

  • SMHI har gått ut med flera klass 1-varningar för plötslig ishalka för det kommande dygnet.
  • Snöfall som övergår i regn som faller på kalla vägbanor. Regnet kan lokalt vara underkylt.
  • De län som berörs av varningarna är Gävleborgs län, Dalarnas län, Uppsala län, Stockholms län, Södermanlands län, Västmanlands län, Örebro län, Värmlands län och Västra Götalands län.