Miljonböter

Polen vägrar stänga kolgruva – trots EU-dom

2:01 min
  • Polska regeringen vägrar stänga den omtvistade kolgruvan i sydvästra delen av landet, trots EU-domslut.
  • Det var i slutet av februari i år som Tjeckien vände sig till EU-domstolen. Polska brunkolsbrytningen ansågs ha påverkat miljön negativt i gränsregionen. I går kom domslutet från EU-domstolen: 500 000 euro per dag i böter. 
  • I ett uttalande skriver den polska regeringen att man inte tänker stoppa brytningen av brunkol i regionen. “Det skulle hota det polska kraftsystemet och energisäkerheten för miljontals polacker“, skriver man.