DIAGNOSDISKNINGEN

Polisen: "Kommer väga in Diskrimineringsombudsmannens beslut"

1:31 min
  • Diskrimineringsombudsmannens tillsyn av Försvarsmakten där DO slog fast att det är diskriminering att inte låta ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser få mönstra kan öppna fler dörrar.
  • Idag får man inte bli polis om man har exempelvis ADHD, men nu görs en översyn av kravprofilen till polisutbildningen som beräknas vara klar i höst.
  • "Självklart är Diskrimineringsombudsmannens beslut viktigt för oss och vi kommer väga in det", säger polismästare Max Lutteman som är nationell uppdragsledare för attrahera till Polismyndigheten.