ÖKAD TRYGGHET

Polisen om Örebromodellen: "Vi blir mer proaktiva"

1:17 min
  • Effektiv Samordning för Trygghet i Kalmar kommun är ett projekt där polis, kommun och bostadsbolag jobbar tillsammans för att göra samhället tryggare.

  • I Örebro har den här modellen, som nu kallas "Örebromodellen", använts länge.

  • "Vi kan göra betydligt fler insatser eller åtgärder tillsammans, och att vi också har en väldigt gemensam lägesbild och målbild", säger Tomas Ammer, poliskommissarie och projektledare i polisregion Bergslagen.