ÖSTERGÖTLAND

Polisens besked: Här får Rasmus Paludan demonstrera under söndagen

0:27 min
  • Polisen har nu gett besked om var högerextremisten Rasmus Paludan får demonstrera under söndagen.

  • Det handlar om Gamla torget i Norrköping klockan 11-13 och Lilla Torget i Linköping klockan 16-18.

  • Polisen motiverar tillståndet med de grundlagsskyddade rättigheterna att få uttrycka sina åsikter och att de båda platserna bedöms lämpliga ur ett säkerhetsperspektiv.