KRIMINELLA NÄTVERK

Tre nya områden pekas ut som utsatta av polisen

2:08 min
  • Ekot kan i dag berätta vilka förändringar polisen gör i listan över utsatta områden i Sverige. 
  • Tre nya områden – i Nacka, Huddinge och Sigtuna – hamnar på listan.
  • Medan två områden – i Göteborg respektive Norrköping – har haft en positiv utveckling och lämnar listan.

Sedan 2015 listar polisen dom områden i Sverige, där kriminella har en inverkan på lokalsamhället. Det handlar om ett 60-tal områden i de tre kategorierna utsatt område, riskområde, samt den allvarligaste kategorin särskilt utsatt område.

Ett sådant område kännetecknas bland annat av en hög koncentration av kriminella, systematiska hot och våldshandlingar mot vittnen, målsägare och anmälare – och att polisen kan ha mycket svårt att fullfölja sitt arbete i området, enligt polisen.

Listan är viktig i polisens resursfördelning i arbetet mot organiserad brottslighet, och syftar även till att öka medvetenheten om var i landet det finns problemområden.

Vartannat år uppdateras denna lista. Det kommer att ske om en dryg månad, men Ekot kan redan idag berätta om förändringarna på listan.

Tre nya områden, alla i Stockholms län, hamnar på listan.

Det handlar om Grantorp/Visättra i Flemingsberg i Huddinge kommun och Fisksätra i Nacka, som nu bedöms som utsatta områden. Samt Valsta i Sigtuna som nu bedöms som ett riskområde.

Samtidigt har utvecklingen varit positiv i två områden, som nu lämnar listan. Rannebergen i Göteborg och Klockaretorpet i Norrköping.

Linda H Staaf, chef för polisens underrättelsetjänst, anser att det generellt finns positiva tendenser i utvecklingen för landets utsatta områden.

– Vi ser inga större svängningar mellan åren, när vi gör de här bedömningarna. Men överlag så ser vi positiva tendenser, att det går åt positivt håll. Det finns områden som har en negativ utveckling, men överlag ser vi positiva tendenser, säger hon.

Tre områden lämnar den allvarligaste kategorin särskilt utsatt område, och klassas nu som det lindrigare riskområde. Det handlar, enligt Ekots uppgifter, om Karlslund i Landskrona, Araby i Växjö och ett område kring Tynnered i Göteborg.

Polismyndigheten vill inte kommentera de enskilda områdenas utveckling, men bekräftar dom övergripande förändringarna – som Linda H Staaf alltså anser går i rätt riktning.

– Genom att vi ser en positiv utveckling i de utsatta områdena så ser vi att det finns god förhoppning att tillväxten till kriminella miljöer kommer att minska. Men det är naturligtvis ett långt och gediget arbete som kvarstår, säger hon.