UPPSALA

Polismetod klubbad för att få ner skjutningar

1:15 min
  • Metoden Group Violence Intervention (GVI), även kallad Sluta Skjut kommer att införas i Region Mitt.

  • Det är polisen, Uppsala kommun och kriminalvården som tillsammans ska minska och förebygga dödligt våld i Uppsala.

  • "Första steget är klart, att metoden införs, sedan börjar vi under 2022 ta fram detaljer", säger Jan Håkansson, lokalpolisområdeschef i Uppsala.