FRAMTIDENS VÅRDINFORMATIONSSYSTEM

Politiker om försenade journalsystemet: Ledningen har inte drivit på arbetet

2:08 min
  • Det tar för lång tid att få framtidens vårdinformationssystem på plats. Det tycker Region Blekinges oppositionsråd, Christina Mattisson (S).

  • Projektet FVIS, som ska göra det enklare och snabbare för vårdpersonal att arbeta med till exempel patientjournaler, har hittills kostat regionen nästan 118 miljoner, utan att det ännu går att använda.

  • Men ordföranden för Regionstyrelsen Lennarth Förberg (M) menar att det redan försenade projektet måste få ta tid för att utvecklas på bästa sätt. "Det har jag lärt mig, att IT-system gärna blir försenade och kostar lite mer än tänkt. Dessutom fattades ju beslutet om att gå in i det här projektet långt innan vi i Alliansen tog över makten. Det hade inte varit i Blekinges intresse att lämna det hela", säger han.