Förnybarhetsdirektiv

Politisk dragkamp i EU om biobränslen missgynnar Gävleborg

1:56 min
  • I EU:s förnybarhetsdirektiv som snart blir svensk lag klassas bränsle från skogs- och jordbruksmark som mindre förnybart än fossilfri el från sol och vind.
  • Det oroar företag i Gävleborg som satsar stort på produktion av biodrivmedel av både skogs- och hushållsavfall.
  • "Det är verkligen illa om möjligheten att använda skogen som energikälla begränsas säger Claes Rosengren", ordförande i nätverket Biodriv Mitt.