Universitet

Pollenallergiker får längre tentatid i Norge

1:33 min
  • I Norge har studenter som ska skriva tenta möjlighet att få extra tid på sig om de är pollenallergiker.
  • Enligt Universitetskanslerämbetet finns det inga nationella riktlinjer i Sverige utan det är upp till varje enskilt universitet.
  • "För vissa kan det vara viktigt och värdefullt med ett tidstillägg", säger Unga Allergikers generalsekreterare Klara Lundahl.