Portugal har värst covidläge i Europa

5:04 min
  • I Portugal har covid-19 drabbat landet hårt.
  • Bara under de första veckorna på 2021 har antalet döda uppstigit till närmare 7000, lika många som under hela 2020.
  • Hör Elise Slotte, jobbar med krisinformation i Portugal.