Kyrkovalet 2021

Prästen tycker gammal kyrka kan bli moské – muslimer vill köpa

1:29 min
  • Svenska kyrkan har fler lokaler än verksamheten behöver. Studentprästen Christofer Sjödin tycker att väljarna i stundande kyrkoval ska rösta för att hjälpa muslimerna få en moské i Umeå.
  • Ledamoten Ahmad Mohanna säger att Islamiska föreningen i Västerbotten är intresserade av att köpa.
  • "De kommer sälja lokal, vi behöver lokal, varför inte sälja till muslimer".