suicidpreventiva dagen

Prata om självmord viktigt när pandemin klingar av

0:43 min
  • Under coronapandemin juli 2020 var samtalen som SOS Alarm kodade som "hot om suicid" som flest, medan antalet faktiska suiciddödsfall och -försök minskade. 
  • Vid tidigare samhällskriser har Folkhälsomyndigheten sett att självmorden ökar efter ett par år, vilket gör suicidprevention viktigt, enligt Susanne Tell på Hjärnkoll Västmanland. 
  • "När det börjar återgå till det normala och vi börjar slappna av, då kommer tyngden av alla saker man varit med om", säger Susanne Tell.