Språkutveckling

Pratglada föräldrar ger pratglada barn

1:55 min

Barns jollrande utvecklar sig i relation till vuxnas språk. Det som har visat sig mest effektivt för barns språkutveckling är att bygga på det ett jollrande barn försöker säga med många ord - att som förälder själv babbla på helt enkelt.

Hur utvecklar sig egentligen joller till ett språk? I en studie har amerikanska forskare på nära håll studerat hur det tidiga samspelet med föräldrarna påverkar barnets språkutveckling.

Med hjälp av en speciell inspelningsteknik har man följt 53 stycken 13 månader gamla barn och deras föräldrar under en hel dag. Inspelningsapparaten beräknar automatiskt hur mycket tal det finns kring barnet och hur många ordliknande ljud barnet gör. Forskarna har sedan analyserat hur stor del av talet i barnets miljö som är riktat just till barnet och delat in föräldrarnas svar i olika kategorier.

Iris-Corinna Schwarz, docent i lingvistik på Stockholms universitet och forskare inom barnspråk, berättar hur olika sätt att svara påverkar ordförrådsutvecklingen.

– Då fanns det tre olika typer. Antingen har man bara härmat det som kommer från barnet, och det här är 13 månader gamla barn så de säger inte särskilt många ord utan det är mycket vokalisering och joller som pågår vid den tiden fortfarande. Och antingen så kan man då bara upprepa det lätet som kommer från barnet och bolla det tillbaka så att säga, en imitation.

Den andra varianten är att föräldern gissar vad barnet försöker säga. Barnet säger kanske "gugga" och då säger föräldern "jaha du tuggar!". Förälder bollar tillbaka det som egentligen var meningen med det barnet försökte säga.

– Eller så gör man det som hade den största positiva påverkan och det var att bygga på det som barnet försöker säga. Alltså inte bara säga "ja du tuggar" utan säga "ja du tuggar en smörgås, då har vi lagt på smör för du tycker om smör!" och så kör man hela kontexten. Det som har visat sig i den här studien är just att den typ av föräldrasvar är allra bäst för det produktiva ordförrådet, alltså för antalet ord som barn kan säga i den åldern.

Det är inga världsomvälvande nyheter säger Iris-Corinna Schwarz, men ett tydligt bevis för att en pratglad förälder ger ett pratglatt barn.

Referens
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0242232