ENERGIOMSTÄLLNING

Premiärsatsning på forskning om kärnkraft

1:40 min
  • För första gången satsar nu Energimyndigheten på kärnkraftsforskning.

  • Det handlar om anslag på 25 miljoner kronor till ett kunskapscentrum, med målet att påbörja utbyggnad av småskalig kärnkraft i Sverige före 2030.

  • Bakom kunskapscentrumet står Uppsala universitet, Chalmers och KTH tillsammans med Vattenfall, Fortum, Uniper, Westinghouse och Studsvik nuclear.