vite

Privat vårdcentral i Ljungby kan tvingas böta 200 000 kronor

0:53 min
  • Den privata vårdcentralen Smålandshälsan i Ljungby har inte rättat till alla de brister i arbetsmiljön som uppdagades vid en granskning som Arbetsmiljöverket gjort.
  • Arbetsmiljöverket har därför gått till förvaltningsrätten och ansökt om att Smålandshälsan ska få betala ett vite på 200 000 kronor.
  • Då en del av bristerna har åtgärdats kan Arbetsmiljöverket tänka sig att pruta på vitet till 130 000 kronor, står det i ansökan. 

Bristerna har bland annat handlat om att det saknats riskbedömningar om exempelvis hot och våld och att det inte funnits rutiner för att utreda eller förebygga ohälsa bland de anställda eller olyckor.

Den som haft ansvar för arbetsmiljöarbetet har heller inte haft kompetens för det, enligt Arbetsmiljöverket.