Vård

Privata vården tror att den räcker till för att korta köer

1:45 min
  • De privata vårdresurserna kommer att räcka till för att kunna arbeta bort vårdköerna som byggts upp under pandemin.
  • "Den privatdrivna sjukvården kan och vill bidra mer", säger Karin Liljeblad som är näringspolitisk expert på branschorganisationen Vårdföretagarna.
  • Den enkät som Ekot gjort visar att 16 av 21 regioner hoppas på att kunna köpa vård för att korta de köer som byggts upp under pandemin.