BIBLIOTEKSTJUVEN

Privatperson köpte tillbaka KB:s stulna böcker

0:50 min
  • Kungliga biblioteket i Stockholm har återfått tio av de böcker som stals mellan 1995 och 2004.
  • Återlämnandet har skett efter att historiker och entreprenören Tomas Söderblom köpt böckerna och donerat dem till Kungliga biblioteket.
  • Sammanlagt stals 62 böcker och stölden har skildrats i radiodokumentärer och blev även en tv-serie.

De tio återlämnade böckerna

1. Bildliche Darstellung der k.k. oesterreichischen Armee av Heinrich Papin från 1820

Sällsynt verk med över 50 handkolorerade litografiska uniformsplanscher från den österrikiska armén.

Detta verk har tidigare tillhört kung Karl XV och kom till KB 1873.

2. Das römische Carneval av Johan Wolfgang von Goethe från 1789

Innehåller 20 handkolorerade kopparsnitt.

3. Zeichnungen nach dem gemeinen Volke besonders der Kaufruf in Wien av Johann Christian Brand från 1780-talet

En handkolorerad lyxutgåva med 38 helsidesgravyrer föreställande olika gatuförsäljare i Wien.

Denna bok har tidigare tillhört Karl XIII (1748-1818) och ingått i hans bibliotek på Rosersbergs slott. Kom till KB 1873 genom förvärv av Karl XV:s boksamlingar.

4. Oculus artificialis teledioptricus, sive telescopium, ex abditis rerum naturalium et artificialium principiis protractum nova methodo, eaque solida explicatum ac comprimis è triplici fundamento physico seu naturali, mathematico dioptrico et mechanico, seu practico stabilitum... av Joannes Zahn från 1702

Bok om astronomi och den första fullständiga berättelsen om de tidiga mikroskopen med 81 graverade illustrationer.

Förtecknad för första gången i KB:s handskrivna bokkatalog från första hälften av 1700-talet.

5. Leviathan, or the matter, forme, & power of a common-wealth ecclesiasticall and civill av Thomas Hobbes från 1651

Hobbes anser i boken att människans liv var ”ensamt, fattigt, smutsigt, djuriskt och kort” och för att bryta detta miserabla liv krävs ett samhällskontrakt. Människan kom därför överens om ett språk och en moral och gav makten till Leviathan som i utbyte mot makt skänker trygghet åt folket.

6. Monumenta sepulcrorum cum epigraphis ingenio et doctrina excellentium virorum aliorumque, tam prisci quam nostri seculi memorabilium hominum de archetypis expressa... av Tobias Fendt från 1574

Sällsynt förstaupplaga med 128 gravyrer av äldre romerska monument, gravstenar och urnor.

Har funnits på KB sedan andra hälften av 1700-talet.

7. Opus novum de proportionibus numerorum, motuum, ponderum, sonorum, aliarumque rerum mensurandarum... av Girolamo Cardano från 1570

Innehåller tre delar, varav en utgörs av 1500-talets viktigaste verk över algebra.

Boken har funnits på KB i över 300 år och överlevde den stora slottsbranden 1697.

8. Rudimenta mathematica av Sebastian Münster från 1551

Handlar om geometrins olika grundprinciper.

9. Destructorium vitiorum ex similitudinum creaturaruz exemplorum appropratioe per moduz dyalogi... från 1509

En mycket sällsynt och tidig sedelärande fabelsamling med 121 träsnitt.

Boken är bunden i brunt marokängband i Grolierstil av den franske bokbindaren Hardy.

10. Epistola, de admirabili & novissima Hispanorum in Orientem navigatione, gua uariae & nulli prius acessae Regiones inuentae sunt av Transsylvanus Maximilianus från 1523.

Troligen den första utgåvan av denna skrift.

Ytterst sällsynt, beskriver Fernando Magellans världsomsegling 1519-22.

Boken kom till KB 1857 genom en donation av Tidöbiblioteket. Huvuddelen av denna boksamling och har tidigare tillhört Magnus Gabriel De la Gardie och Axel Oxenstierna.