Tolkbrist

Problem för många arbetssökande när det saknas tolkar

1:21 min
  • Det saknas auktoriserade tolkar i Sverige och i många fall används i stället tolkar med lägre kompetens.
  • Det här påverkar arbetssökande negativt menar Mohamed Chabchoub, chef för Arbetsförmedlingen i länet, där man ofta behöver tolkar.
  • "Konsekvensen för arbetssökande som inte kan få rått hjälp är ju att vi förlänger den tid de går arbetslösa", säger  Mohamed Chabchoub.