covid-19

Professor: Därför vill så många vaccinera sig

1:17 min
  • Östgötarnas vaccinationsvilja stor. Över 90 procent svarar i Sveriges Radios stora undersökning att de är positiva till att vaccinera sig mot covid-19. Bara fem procent svarar att de tänker avstå.
  • Daniel Västfjäll är professor i kognitiv psykologi vid Linköpings Universitet och har forskat om hur vi fattar beslut kring vaccineringar.
  • "Det är i grund och botten en avvägning vad som är bra för mig som individ och vad som är bra för samhället", säger Daniel Västfjäll.