PANDEMIN

Professor om syrgas på äldreboenden: Borde finnas miniminivå

1:53 min
  • Ekots enkät som 206 av landets 290 kommuner svarat på visar att det är stora skillnader tillgången till syrgas för äldre på särskilt boende.

  • Ingmar Skoog, som är professor i psykiatri och föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet, tycker att det borde finnas en miniminivå på vad som ska ingå när det gäller medicinsk utrustning på äldreboenden.

  • “Det är väldigt svårt att diskutera en sån här sak när det är såna enorma skillnader mellan olika ställen. Med tanke på att folk är så sjuka på Säbo så måste man alltså se till att det också finns möjligheter att få medicinsk hjälp och att det finns ett medicinskt ansvar, så att absolut att man borde ha en miniminivå”, säger Ingmar Skoog, professor i psykiatri.

Coronakommissionen konstaterade redan för ett år sedan att det funnits för lite tillgång till både kompetens och medicinsk utrustning som syrgasbehandling på landets särskilda boenden för äldre, Säbo.

Ekots enkät visar att det är stora skillnader på tillgång till syrgasbehandling på landets boenden. Kommuner som Växjö och Sorsele uppger att det finns tillgång till syrgasbehandling på alla deras boenden, medan man i Osby och Gävle får åka in till sjukhus om en äldre behöver syrgas akut.

Vad som är en rimlig nivå i medicinsk utrustning finns är inte reglerat, utan är upp till kommunen och regionen att bestämma. Iréne Nilsson Carlsson som är folkhälsoråd på Socialstyrelsen, säger att det det pågår en omställning där möjligheterna ska förbättras, att det är viktigt att alla får god vård oavsett var man bor.

– Sen så kan det vara olika förutsättningar att organisera vården i olika delar av landet som kan påverka förutsättningarna att ge en god och säker vård på ett särskilt boende för äldre. Vi har ju en en förflyttning på gång en omställning till en det vi kallar god och nära vård. Där man stärker upp möjligheterna också i hemmiljö och det arbete som pågår i kommuner och regioner över landet, säger Iréne Nilsson Carlsson, folkhälsoråd på Socialstyrelsen.