BRÅ-rapport

Professor: Social utsatthet innebär högre risk för brott

2:04 min
  • Störst andel brottsmisstänkta personer finns bland personer som är födda i Sverige, men har två utrikesfödda föräldrar, enligt Brottsförebyggande rådet.
  • Personer som har vuxit upp med knappa förhållanden har högre risk för vissa brott, enligt Olof Bäckman är professor i kriminologi och docent i sociologi, vid Stockholms universitet.
  • "Och under senare år har vi sett hur fattigdom och andra sociala problem mer och mer koncentreras till gruppen med utländsk bakgrund", säger han.