COVID-19

Professorns kritik mot vaccinpass: ”Ger en falsk trygghet”

1:16 min
  • Att regeringen idag fattat beslut om att FHM får möjlighet att införa vaccinbevis på bland annat restauranger får nu kritik. Jan Albert, som är professor i Smittskydd vid Karolinska institutet, säger att vaccinpass inger en falsk trygghet.

  • ”Det är överspelat just nu, oavsett om man fått vaccin eller inte ska man se till att skydda sig själv och omgivningen, för att inte öka smittan och överbelasta vården”, säger han till Ekot.

  • Folkhälsomyndigheten nu ta ställning till om man vill ha vaccinbevis i fler verksamheter. Enligt avdelningschef Britta Björkholm kan det vara ett sätt att skydda ovaccinerade. "Den stora betydelsen av vaccinationsbevis kan vara att undvika att samla många ovaccinerade på samma plats och på så sätt minska riskerna för svår sjukdom och död", säger hon.