LAGÄNDRING

Prognos: Fler ensamkommande barn får stanna

2:52 min
  • Migrationsverkets prognos för antalet asylsökande i år och de kommande tre åren, har räknats ner. Däremot väntas antalet ensamkommande asylsökande barn vara lika många som i tidigare prognos.
  • Fler ensamkommande barn väntas också få stanna på grund av särskilt ömmande omständigheter.
  • Både lagändringar och händelser i omvärlden påverkar antalet asylsökande.

Den nya humanitära grunden i utlänningslagen, som regeringen med stöd av Centern och Vänsterpartiet, drev igenom, kommer att öka antalet asylsökande, ensamkommande barns möjligheter att få stanna. Den bedömningen gör Migrationsverket i sin nya prognos.

”Ja, den humanitära klausulen har ju öppnat upp igen. Vi hade, i den gamla lagstiftningen före 2016, så fanns det synnerligen ömmande, och särskilt ömmande för barn. Under perioden med den tillfälliga lagen så begränsades den väldigt mycket, just den. Och nu öppnas den upp igen,” säger Mikael Ribbenvik, generaldirektör för Migrationsverket.

Det här är den första prognos som Migrationsverket gör efter ändringarna i utlänningslagen, som trädde i kraft den 20 juli. På de flesta punkter punkter överensstämmer de nya bestämmelserna med de tillfälliga, som gällt sedan 2016, men med några undantag.

Det gäller dels den nya humanitära grund som infördes, där vuxna som vistats i Sverige med tillfälliga uppehållstillstånd under så lång tid att de fått en särskild anknytning hit, får stanna, även utan asylskäl. Det som krävs är särskilt ömmande omständigheter.

En annan förändring, som gjordes i en överenskommelse inom regeringen, med stöd hos Centern och Vänsterpartiet, var att sänka kravet på synnerligen ömmande omständigheter för att låta ensamkommande barn få stanna, utan asylskäl, till särskilt ömmande omständigheter.

Ändringarna har satt spår i Migrationsverkets prognos både vad gäller hur många som väntas söka asyl de kommande fyra åren och hur stor andel som får stanna. Antalet asylsökande i år har justerats ner med 2 000 personer, till totalt 13 000. Samtidigt beräknas antalet asylsökande barn ligga på oförändrat 600 i år.

De kommande tre åren väntas antalet vuxna asylsökande minska med cirka 1 000 personer, jämfört med tidigare prognos, medan det är oförändrat för ensamkommande barn, cirka 900 per år 2023 och 2024.

Andelen som kan räkna med bifall har räknats upp. För barn med cirka tio procentenheter, för vuxna med två procentenheter. Totalt beräknas hälften av ensamkommande barn få stanna, medan motsvarande siffra för vuxna är en fjärdedel.

Alla förändringar i prognoserna beror inte på ändringar i svensk lagstiftning, påpekar Mikael Ribbenvik.

”Det finns andra variabler i prognosen. Det är inte bara lagstiftningens effekter utan det är också omvärldens effekter,” säger han.