Big data

Prognoser kan ge många små lösningar på de stora problemen

1:48 min
  • Prognosforskning kan bidra till att minska överproduktion och matsvinn.
  • När "big data" kring mänskliga aktiviteter bearbetas med hjälp av allt mer förfinade verktyg och kunskap kring vårt beteende kan prognoserna bli bättre och deras betydelse för samhället öka, menar Nikos Kourentzes, prognosforskare vid Högskolan i Skövde.
  • Han anser att prognoser som resulterar i många små effektiviseringar i företagens försörjningskedjor kan ge stora hållbarhetseffekter.