Provborrningar på Österlen

Prövningstillstånd beviljat i högre instans

0:40 min
  • Mark- och miljööverdomstolen har nu meddelat att de beviljar prövningstillstånd i två fall.
  • Det är markägarna i de två undersökningsområdena som motsätter sig provborrningarna och som har överklagat.
  • Gruvföretaget - som tidigare hette Scandivanadium, men som bytt namn till Province Resources - fick i höstas grönt ljus för sina arbetsplaner för provborrningarna av mark- och miljödomstolen, något som markägarna alltså överklagade till högre instans.