VÅLD MOT BARN

Psykolog: Därför misshandlar föräldrar sina barn

1:49 min
  • Moa Mannheimer är psykolog och utredare på Socialstyrelsen och menar att fall där barn plågas och misshandlas är ovanliga vilket gör det svårt att veta vad som ligger bakom.
  • Men generellt sett finns det personlighetsdrag som är utmärkande för de föräldrar som begår den här typen av brott.
  • Föräldrar som misshandlar barn vet också oftast om att de skadar barnet.