PSYKOTERAPISTUDIE

Psykoterapi mot panikångest ökade arbetsförmågan

1:59 min
  • I forskningsprojektet vid Lunds universitet fick cirka 200 personer med panikångest genomgå antingen kognitiv beteendeterapi, KBT, eller en lika lång psykodynamisk psykoterapi.

  • Vid uppföljningen två år efter behandlingens slut hade 70 procent av patienterna blivit bättre, oavsett vilket psykoterapi de fick, enligt en artikel publicerad i tidskriften Psychotherapy and Psychosomatics.

  • Enligt en delstudie, ännu opublicerad, så förbättrades också den upplevda arbetsförmågan hos patienterna, både under psykoterapin och efteråt.