studentnationer

Krisande nationer räddas av universitetets stödpaket

1:33 min
  • Uppsala universitet går in med ett stöd för de krisande studentnationerna. 
  • Nationerna har drabbats hårt ekonomiskt under pandemin då de största intäktskällorna, såsom restaurangverksamhet och uthyrning, till stor del fallit bort.
  • "Utan det här stödet [...] hade vi inte klarat oss", säger Evelina Reuterfors, förstekurator på Göteborgs nation.