MILJÖ

Räddningstjänster ska samverka för att bekämpa naturkatastrofer

2:00 min
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har utvecklat lagen om skydd mot olyckor, för att ha mer resurser till att bekämpa naturkatastrofer som sker till följd av ett förändrat klimat. 

  • Lagen innebär att alla räddningstjänster i landet ska börja samverka över länsgränserna, ifall det inträffar komplexa och omfattande olyckor.

  • "Det är uppenbart att klimatförändringarna gör att vi behöver bli bättre på att nyttja de resurser som finns", säger Henrik Larsson, chef på enheten för stora olyckor på MSB.