Forsmark

Radioaktivt militärt skrot i kärnavfallet

2:01 min
  • 2 800 fat med feldeponerat avfall ska tas upp ur slutförvaret i Forsmark och transporteras tillbaka till Nyköping där det en gång packades.
  • Detta då det misstänks innehålla farligare ämnen än man tidigare känt till. 
  • "Det är just att det är ett så stort antal som ställer till det", säger Ander Wiebert, handläggare på Strålsäkerhetsmyndigheten.