Rädsla i Pakistan för vilka konsekvenser talibanernas maktövertagande i grannlandet kan få

9:37 min
  • Lokalbefolkningen längs den gemensamma gränsen har dåliga erfarenheter av talibanerna sedan tidigare, men de har också ett visst stöd.
  • Folkgruppen pashtuner dominerar på båda sidor gränsen, och deras traditioner
    och gästfrihet har stärkt talibanerna genom åren
  • Mohsin Dawar parlamentsledamot från ett samhälle nära den afghanska gränsen är orolig för vad talibanernas nya position kan föra med sig.

– Den här gången kommer det att bli mycket farligare.

Det säger Mohsin Dawar som är parlamentsledamot för National Democratic Movement när vi träffas i hans bostad i Islamabad. Det bjuds på te och kakor. Partiet driver särskilt folkgruppen pashtunernas rättigheter. Pashtunerna finns på båda sidor om den bergiga och svårtillgängliga afghansk-pakistanska gränsen och området har traditionellt varit talibanernas fäste.

– För det första så har de en stat nu och kommer att genomföra sina attacker mer strategiskt, säger han och talar då de pakistanska talibanerna, Tehrik-e-Taliban Pakistan TTP, som anklagas för att ligga bakom terrorattentat i Pakistan och som anses ha nära kopplingar till de afghanska talibanerna.

Ofta när man pratar om talibanernas tillkomst nämns två faktorer; hur Pakistans underrättelsetjänst på olika sätt bidrog till att skapa denna milis bland afghanska flyktingar med syftet att tjäna Pakistans egna intressen i Afghanistan. Det handlade bland annat om att motverka Indiens inflytande i Afghanistan liksom de grupper som försökte stärka den pashtunska nationalismen. Det skulle i förlängningen kunna hota Pakistan eftersom folkgruppen lever på båda sidor om gränsen.

Allt stöd till talibanerna förnekas från officiellt pakistanskt håll. Den andra faktorn är hur talibanerna kunnat hämta styrka genom den hederskodex, pashtunwali, som reglerar det pashtunska livet på båda sidor om gränsen. Gästfriheten är central i detta värderingssystem men där finns även begrepp som blodshämnd och att visa tapperhet.

– Pashtuner utgör ett av världens största stamsamhällen och i dessa samhällen så skyddar man sina släktingar. Det är en del av kulturen, så därför säger människor här att talibanerna är pashtuner och därför måste de skyddas, säger arkeologen Nidaullah Sehrai.

Denna gästfrihet och skyldigheten som följer på den är en mångtusenårig tradition. Bakåt i tiden hade samhällena gemensamma gästrum som kallades för hojra och närhelst en utomstående anlände skickades mat dit. Det är också värdens skyldighet att försvara gästen mot fiender.

– Om din fiende söker skydd hos en släkting till dig är det släktingens skyldighet att försvara honom, säger arkeologen Nidaullah Sehrai.

Nidaullah Sehrai är också kurator på Peshawar universitets arkeologiska museum. Där visas regionens historia upp. Provinsen som kallas för Khyber Pakhtunkhwa är något av en smältdegel. Invasionerna har avlöst varandra; armenier, Alexander den store och erövrare som kommit från de mer centrala delarna av dagens Indien – för att nämna några.

Den långväga handeln som också varit kännetecknande för området har satt sina spår inom maten, kulturen och arkitekturen. Buddhismen var också dominerande här under en tid för att sedan ersättas av hinduismen som i sin tur trängdes bort av islam.

– Det här var porten till Centralasien åt ena hållet och den indiska kontinenten åt andra, säger Nidaullah Sehrai.

Så vilka är de då, folket i smältdegelns mitt? Pashtunerna säger sig härstamma från en gemensam anfader, Qais. Självaste Profeten Mohammad ska ha omvänt honom till islam.
Ofta beskrivs pashtuner som djupt konservativa och troende muslimer. Könsrollerna har traditionellt sett varit strikta; allt som rör hemmet är kvinnans ansvarsområde, medan mannen sköter resten.

– Religionen är viktig för pashtunerna men ibland är pashtunwalin viktigare, säger Nidaullah Sehrai och tar arvsrätten som exempel.

Enligt islam ärver en man dubbelt så mycket som en kvinna men inom pashtunwali får kvinnan ingen del alls av arvslotten.

När det gäller den känsliga frågan om flickors utbildning så är pashtunerna i Pakistan överlag inte lika negativt inställda som talibanerna. Men på grund av att Khyber-Pakhtunkhwa är en gränsprovins som har stor strategisk betydelse så har utvecklingsfrågor som utbildning introducerats senare här. Det säger Razia Sultana som är historiker och rektor på Shaheed Benazir Bhutto universitetet i Peshawar som enbart tar emot kvinnliga studenter. Men nu för tiden är det många pappor och bröder som kommer för att hämta ansökningsblanketter åt sina döttrar och systrar.

– Det finns en uppfattning bland många män att flickorna måste få utbildning, säger Razia Sultana när vi ses på hennes kontor. Runt om på campus sitter tjejer i små grupper och samtalar i skuggan av ett träd.

– Efter avslutad utbildning är det få kvinnor här i Khyber-Pakhtunkhwa som tar ett arbete. Man återvänder hem och blir en mycket välutbildad hemmafru. Det verkar vara det ultimata målet i livet, fortsätter hon men ser också små tecken på positiva förändringar.
Historikern Razia Sultana säger också om den strikta könsuppdelning som nu råder inom pashtunwali – att den fanns inte förr i tiden.

– Kvinnor hade mer att säga till om historiskt, de behandlades jämlikt och satt med i jirgaråden där beslut fattas, säger Razia Sultana.

Kvinnor var också ute och jagade föda precis som männen. Det här var för mycket länge sedan och förändringen till dagens system skedde gradvis säger Razia Sultana. Apropå risken för en talibanisering av Khyber-Pakhtunkwa efter maktskiftet i Kabul så säger hon.

– Andelen mer hårdföra islamister har ökat, vissa känner sig styrkta av det som sker i grannlandet och skapar problem för regeringen.

Razia Sultana menar att det är i de lägre skikten av medelklassen där värderingar om vad som är rätt och fel får stort utrymme som konservativa tongångar fått allt starkare fäste.

Det har länge sagts att gränsen mellan Afghanistan och Pakistan är svår att kontrollera men nu har Pakistan byggt stängsel längs nästan hela sträckan och den övervakas också elektroniskt. Det hjälper föga för att stoppa islamisternas rörelser över gränsen menar politikern Mohsin Dawar som pekar på att attackerna mot militära mål ökat efter talibanernas maktövertagande.

– De har utfört attacker i norra och södra Waziristan och Quetta och dessutom så har självmordsattentat inträffat igen, säger han.

– Världen kommer inte att hjälpa Pakistan längre när det kommer till att bekämpa de här attackerna, säger politikern Mohsin Dawar.