”ökad medvetenhet”

Rapport: Antisemitiska attityder minskar i Sverige

2:03 min
  • Antisemitiska attityder och föreställningar har blivit mindre vanliga i Sverige under de senaste 15 åren. Det visar en rapport från Forum för levande historia.
  • "Vi tror att den ökade uppmärksamheten på problem som rör antisemitism och rasism i samhällsdebatten kan ha lett till en ökad medvetenhet och kunskap i frågan", säger en av rapportförfattarna, idéhistorikern Henrik Bachner.  
  • Det går inte att utifrån resultaten i studien dra slutsatsen att antisemitismen i Sverige har minskat, enligt rapportförfattarna.