MALMÖ

Malmös rapport om heder i förskolan: Flickor får inte visa benen

1:59 min
  • Malmö stad har gjort en undersökning av hedersproblematik i förskolan utifrån samtal med personal på 13 kommunala förskolor för att få en bild av hur problemet yttrar sig och vad personalen behöver för att hantera det - den blev klar i maj.

  • Alla förskolor utom en har erfarenhet av barn som begränsas i hur mycket av sin kropp de får visa och föräldrar som tycker att pojkar och flickor ska vara åtskilda från varandra - det förekommer också enstaka grövre fall, till exempel en förskola som anmält ett fall av misstänkt könsstympning.

  • "Där är vissa förskolor som beskriver en ganska tydlig kontroll till exempel mellan syskon, att där är en bror som man upplever tydligt fått i uppgift att kontrollera sin syster men det är inte de vanligaste exemplen, de vanligaste är just det här att det är starkt inpräntat i barnen, vad förväntas av mig, hur ska jag vara", säger forskaren Hanna Cinthio som genomfört undersökningen.

dimitri.lennartsson@sverigesradio.se

P4 Malmöhus