Klimatet

Rapport: Takten i utsläppsminskningarna måste femdubblas

1:59 min
  • En forskargrupp har gjort olika scenarier för hur de nordiska länderna ska klara av att nå målen i Parisavtalet.
  • Rapporten, framtagen av Nordisk Energiforskning på uppdrag från Nordiska Ministerrådet, visar energiscenarier till år 2030
  • ”Norden har stor konkurrensfördel att bygga mycket vindkraft, men det är en stor utmaning”, säger projektledaren Markus Wråke.