KLIMATFÖRÄNDRINGAR

Rapport visar ökad risk för extremväder i Sverige

2:00 min
  • Det är det internationella forskarteamet, World weather attribution, som har lagt fram studien som bland annat visar att regnen blivit mer intensiva, med större mängder vatten på kortare tid.
  • Studien redovisar inga specifika siffror för Sveriges del, men Erik Kjellström, professor i klimatologi vid SMHI, menar att bilden generellt sett är densamma: ”Vi ser ju en liknande ökning i temperatur, kanske till och med ännu större här uppe i norr”.
  • För att få fram specifika siffror för Sverige krävs data börjas samlas in och analyseras.